Search
Close this search box.

【我是小演員】角色體驗課程

一年一度萬聖節剛剛過去,各位家長有冇發掘到小朋友扮鬼扮馬天賦呢?有冇諗過畀佢??聖誕節體驗一下做演員排戲?感覺???